9 stycznia 2023

Przyjaźni z Żytowieckiem ciąg dalszy...

Przyjaźni z Żytowieckiem ciąg dalszy...

25 lat temu, w 1998r, do Lubinia przyjechali rowerami uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Żytowiecka, ze swoim wychowawcą - p. Krzysztofem Blandzi. Po lubińskiej szkole oprowadzała ich p. Marta Bzymek. I tak to się zaczęło… Były wspólne wycieczki, konkursy, zawody sportowe, dyskoteki, biwaki. Współpraca i przyjaźń międzyszkolna trwa do dziś. Tylko pandemia wstrzymała wymianę uczniów. 9 stycznia 2023 roku odnowiona została nić przyjaźni, bowiem uczniowie z Żytowiecka przyjechali do Lubinia na dyskotekę karnawałową. Uczniowie klasy szóstej z Lubinia i Żytowiecka spotkali się najpierw w sali lekcyjnej, by podczas kilku zabaw poznać się bliżej. Po półgodzinnej „rozgrzewce” wszyscy szóstoklasiści dołączyli do pozostałych uczniów, którzy już świetnie bawili się na dyskotece w sali gimnastycznej. Operatorzy sprzętu muzycznego - Szymon Raczak i Bartosz Kasperek z klasy VII spisali się na medal, a p. Klaudia Bilska poprowadziła całą dyskotekę wyśmienicie. Uczniowie tańczyli solo i w parach, ale najwięcej śmiechu było podczas „Belgijki”, „Kaczuszek” , „Makareny”, czy polskiego tańca narodowego - „Poloneza”. Sempliczanie uczyli swoich kolegów z Żytowiecka wielu układów tanecznych.

Dziękujemy opiekunom z Żytowiecka, że poświęcili swój czas, by sprawować opiekę podczas dyskoteki: państwu Magdalenie i Krzysztofowi Blandzi, p. Annie Piaseckiej, p. Renacie Balcerowiak i p. Marcie Dyc. Lubiniacy z kolei są wdzięczni organizatorom dyskoteki – p. Klaudii Bilskiej i p. Marcie Bzymek oraz opiekunom: p. Elżbiecie Ratajczak, p. Joannie Machowiak, p. Małgorzacie Skrzypczak. Podziękowania należą się również Rodzicom z poszczególnych klas, którzy upiekli lub zakupili ciasto, by wszyscy uczestnicy dyskoteki mogli się nim posilić.

Marta Bzymek