Terminy ustalania ocen 2023/2024

klasa

ocena

proponowana

ocena śródroczna,

roczna końcowa

 

wszystkie

 klasy

 

 3 stycznia 2024 r.

do godziny 15.00

      

 18 stycznia 2024 r.

do godziny 15.00

 

 

wszystkie

 klasy

 

22 maja 2024 r.

do godziny 15.00

 

07 czerwca 2024 r.

do godziny 15.00

 

 

Lubiń, dnia 28 sierpnia 2023 r.                                                              

                                                                                                                             Jarosław Drożdżyński