ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Data

Cel

1.

20 września 2021 r.

 Zebranie z wychowawcą.

2

25 listopada 2021 r.

 Wywiadówka w klasach.

3.

10 lutego 2022 r.

 Podsumowanie I półrocza

4.

27 kwietnia 2022 r.

 Wywiadówka w klasach.

5.

08 czerwca 2022r.

Wywiadówka w klasach.

 

Przedszkole Samorządowe w Lubiniu,

Przedszkole Samorządowe w Bielewie

 

Lp.

Data

Cel

1.

24 sierpnia 2021 r. - Lubiń

25 sierpnia 2021 r. - Bielewo

 Spotkanie z rodzicami i dziećmi, które po raz pierwszy przekroczą próg przedszkola.

2.

 31.08.2021 – Lubiń

01.09.2021 - Bielewo

Organizacja roku przedszkolnego 2021/2022.

3.

25 listopada 2021 r.

 Zebranie w celu przekazania wyników diagnozy wstępnej oraz poziomu adaptacji dziecka w przedszkolu.

4.

27 kwietnia 2022 r.

 Przekazanie informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole.

5.

08 czerwca 2021 r.

 Podsumowanie roku przedszkolnego 2021/2022.

 

Lubiń, dnia 25 sierpnia 2021 r.                                                              

                                                                                                                     Jarosław Drożdżyński