ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Data

Cel

1.

25.08.2021 r.

Organizacja pracy szkoły.

2.

15.09.2021 r.

Plan nadzoru pedagogicznego

3.

20.10.2021 r.

Rada szkoleniowa

4.

24.11.2021 r.

Sprawy bieżące.

5.

09.02.2022 r.

Klasyfikacja - I półrocze.

6.

16.02.2022 r.

Analiza – I półrocze.

7.

27.04.2022 r.

Szkolenie – egzamin ósmoklasisty.

8.

14.06.2022 r.

Klasyfikacja roczna i końcowa.

9.

29.06.2022 r.

Analiza – II półrocze.

 

Lubiń, dnia 25 sierpnia 2021 r.                                                              

 

                                                                                                                     Jarosław Drożdżyński