Nasz patron

Sztandar Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu

  1. Szkole nadano imię Adama Mickiewicza 25 XI 2005 roku, z okazji 150-rocznicy śmierci poety.   Dyrektorem szkoły była p. Iwona Bereszyńska (dzisiaj przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego)
  • Dlaczego takie imię?  Adam Mickiewicz przybył do Wielkopolski- do Kopaszewa latem 1831 roku, chcąc przedostać się do zaboru rosyjskiego, gdzie trwało powstanie listopadowe. Niestety, nie udało mu się to. Postanowił jednak pozostać jakiś czas w Wielkopolsce.

Jeżdżąc do Bielewa, gdzie obserwował polowania w tamtejszych lasach (i co opisał w „Panu Tadeuszu”),  musiał przejeżdżać przez Lubiń. Istnieje domniemanie, że zatrzymał się w „cieniu lubińskiej wieży” i spotkał się w klasztorze z benedyktynami. 

  1. Szkoła otrzymała sztandar 2 lata po nadaniu imienia, czyli w 2007 roku ,  z okazji 10-lecia rozbudowy szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą św., podczas której sztandar został poświęcony przez proboszcza o. Kornela Filipowskiego. Sztandar trzymali rodzice: p. Mariola Grycz, p. Jolanta Michałowicz i p. Piotr Bukowiecki.W szkole przekazali oni sztandar p. dyrektor Bereszyńskiej, a ta z kolei -pocztowi uczniów (Zuzanna Szymańska, Natalia Gęślak i Dawid Stachowiak). Główni fundatorzy sztandaru mieli przywilej przybicia na drzewcu sztandaru plakietek ze swoimi nazwiskami (Rada Rodziców, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń- Paweł Buksalewicz, dyrektor szkoły- Iwona Bereszyńska, Wytwórnia Pasz „Lira”, Mieszalnia Pasz- Stanisław Markowski, Rada Sołecka z  Lubinia,  Bielewa i Nowego Dworu, Firma Transportowo- Handlowa z Lubinia- Arkadiusz Michałowicz ,  Iwona i Andrzej Jęcz(starosta) z Łagowa, Wojciech Ziemniak(poseł)z Kościana, Małgorzata i Mirosław Grysiowie z Kościana, Bernard Ptak (poseł z Lubinia)

Sztandar wykonała firma „Madar”, a wyhaftowała go p. Marietta Ratajczak z Czempinia (mistrzyni wykonywania haftów ręcznych i maszynowych).

  1. Opis sztandaru:  z jednej strony jest portret Mickiewicza  i cytat z wiersza A. Mickiewicza pt. „Oda do młodości”: „Młodości, orla twych lotów potęga” (ten sam napis jest umieszczony przed szkołą na wmurowanej tablicy pamiątkowej, upamiętniającej nadanie imienia szkole). Z  drugiej strony sztandaru-nazwa szkoły (Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im Adama Mickiewicza w Lubiniu) i orzeł.
  2. Po oficjalnej  części  nadania szkole sztandaru odbyła się uroczysta akademia (tańce ludowe oraz „Dziady” w wersji współczesnej przygotowała nauczycielka języka polskiego p. Marta Bzymek). Na zakończenie  personel szkoły z 10-letnim stażem pracy w lubińskiej szkole zaśpiewał piosenkę „Rodzina… ach rodzina…”, do której zaproszeni zostali  dyrektorzy szkoły: p. Mirosław Radoła- (dyrektor od 1997 do 2004r) oraz p. Iwona Bereszyńska (dyrektor od 2004 do 2011roku). Cała uroczystość zwieńczona została słodkim  poczęstunkiem.

Marta Bzymek