25 czerwca 2024

Mali Wielcy Odkrywcy

Mali Wielcy Odkrywcy

 Mali Wielcy Odkrywcy

W ciągu całego roku szkolnego 2023/2024 grupa przedszkolaków z Lubinia realizowała program edukacyjny „Mali Wielcy Odkrywcy”, którego głównym założeniem jest  doświadczanie nauki poprzez działanie, eksperymentowanie i obserwację. Dzieci zgłębiały wiedzę, dotyczącą: energii, ekologii i roślin. Każde zajęcia były dla nich czymś fascynującym i nowym. Dzięki programowi i przesłanym nam pudełkom badawczym (w których było mnóstwo pomocy dydaktycznych), zajęcia były bardzo interesujące i przyciągały uwagę dzieci. Cała grupa otrzymała na zakończenie medale, dyplomy oraz mini mikroskop, aby móc dalej poszerzać swoją wiedzę. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tak fascynującym programie i z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję w przyszłym roku szkolnym!

Dorota Zapłata