23 maja 2022

Kasia Kustosz w finale konkursu o Dezyderym Chłapowskim

Uczennica klasy VIII wzięła udział w finale rejonowego konkursu: „Dezydery Chłapowski- życie i dzieło”.

Konkurs odbył się w Kopaszewie, najpiękniejszym majątku rodziny Chłapowskich, 23 maja o godzinie 10:00.

Organizatorami byli: Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, Fundacja "Bonum adipisci" - Dążyć do dobra Z kolei komisję finałową tworzyli: przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego, przedstawiciel Fundacji „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra, członek rodziny Chłapowskich lub występująca w jego zastępstwie, oddelegowana osoba oraz sekretarz - przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego.

Katarzyna Kustosz wykazała się ogromną wiedzą na temat Dezyderego Chłapowskiego, Parku Krajobrazowego jego imienia oraz Kopaszewa i Turwi, mimo iż nie udało się jej zdobyć czołowego miejsca.

Marta Bzymek