19 kwietnia 2023

Bezpłatne arkusze egzaminacyjne dla klasy 8

Bezpłatne arkusze egzaminacyjne dla klasy 8

Zapraszamy uczniów klasy 8, którzy chcieliby przetestować swoją wiedzę i umiejętności do wzięcia udziału w bezpłatnych próbnych egzaminach z języka polskiego i matematyki. 

Na stronie www.dyktanda.pl/egzamin-osmoklasisty umieszczono 34 arkusze - 18 z języka polskiego i 16 z matematyki. To szansa, by zidetyfikować swoje mocne i słabe strony oraz jak najlepiej przygotować się do egzaminu końcowego.