01 września 2022

Witaj Szkoło

1 września - to nie tylko dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, ale i kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Uczniowie lubińskiej szkoły pamiętają o swoich przodkach, dzięki którym mogą dziś mówić po polsku i uczyć się w wolnym kraju. Po uroczystej mszy św., 124 uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu zatrzymało się przy pomniku, na którym wypisane są nazwiska bohaterów z Lubinia i okolic, by zapalić znicze i uczcić pamięć o ofiarach wojny minutą ciszy. To była pierwsza króciutka lekcja historii w nowym roku szkolnym.

Kolejnym punktem dzisiejszej uroczystości był apel na boisku szkolnym. Dyrektor szkoły - p. Jarosław Drożdżyński powitał gości: p. sekretarza gminy - B. Kobusa, I wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia - p. W. Koniecznego, panią skarbnik gminy - H.Krupkę oraz przewodniczącą Rady Rodziców -p. S. Grobelną. Gromkimi oklaskami uczniowie powitali również przybyłych Rodziców, Dziadków, Nauczycieli, pierwszoklasistów, no i siebie samych.

Na koniec wszyscy uczniowie udali się do klas ze swoimi wychowawcami, a zaproszeni goście - na mały słodki poczęstunek.

Pierwszy dzwonek zadzwonił o 12.20 i dzieci rozeszły się do domów, by jutro, pełni zapału do nauki, wrócić do szkoły.

Marta Bzymek