09 lutego 2023

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

DRODZY RODZICE!

 

Rozpoczynamy rekrutację

na rok szkolny 2023/2024
 do Przedszkola Samorządowego w Bielewie
i do Przedszkola Samorządowym w Lubiniu
 w ZSiPO im. Adama Mickiewicza w Lubiniu

 

Regulamin rekrutacji, deklaracje oraz wnioski wraz z załącznikami 

o przyjęcie dziecka do przedszkola

można pobrać i wydrukować poniżej

lub odebrać w sekretariacie szkoły

 

Dokumentację należy złożyć w sekretariacie szkoły

Wrzucając do skrzynki znajdującej się w korytarzu

W następujących terminach:

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającym  - od 20 lutego do 07 marca 2023r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 21 marca do 31 marca 2023r.

Pliki do pobrania: