09 lutego 2023

Rozpoczynamy rekrutację do klasy 1 na rok szkolny 2023/2024

Rozpoczynamy rekrutację

na rok szkolny 2023/2024
 do klasy I Szkoły Podstawowej

 im. Adama Mickiewicza

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu

 

Regulamin rekrutacji, zgłoszenia, wnioski wraz z załącznikami

o przyjęcie dziecka do klasy I

można pobrać poniżej i wydrukować 

lub odebrać w sekretariacie szkoły

 

Dokumentację należy złożyć w sekretariacie szkoły
wrzucając do skrzynki znajdującej się w korytarzu
w następujących terminach:


Złożenie zgłoszenia, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków i kryteriów - od 20 lutego 2023 r., godz. 8.00 do 7 marca 2023 r., godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 21 marca 2023 r., godz. 12.00 do 31 marca 2023 r., godz. 15.00

Pliki do pobrania: