12 czerwca 2024

Pasjonująca fizyka

Pasjonująca fizyka

Pokazy popularnonaukowe „Pasjonująca Fizyka” dla uczniów szkół podstawowych 

6 czerwca 2024 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie „Fizyka do zrozumienia świata”, którego autorem jest Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. 

W ramach tego projektu naukowcy przygotowali pokazy popularnonaukowe prezentujące doświadczenia z różnych działów fizyki, tj. magnetyzmu, dynamiki oraz mechaniki. 

Pokaz odbył się online za pośrednictwem YouTube i był transmitowany na żywo. 

Bardzo miłym akcentem było powitanie uczniów naszej szkoły przez prowadzących. 

Uczniowie, podzieleni na dwie grupy wiekowe – klasy 1-6 oraz klasy 7- 8 podczas dwóch godzin lekcyjnych, z zaciekawieniem obserwowali prezentowane doświadczenia. Między innymi „Ciecz Nienewtonowska” udowodniła obserwatorom, że istnieje czwarty stan skupienia materii zwany plazmą. Ponadto, zaprezentowano eksperymenty wyjaśniające zasadę zachowania energii czy też gromadzenie ładunków elektrostatycznych. Nie zabrakło też obliczeń związanych z masą i ciśnieniem, odpowiadając na pytanie, kto ma większą siłę ciężkości: kobieta w szpilkach czy słoń? 

Czas pokazu zakończył się udziałem w quizie, do którego przystąpiło czworo uczniów z klasy szóstej. 

Zazwyczaj fizyka uważana jest za dziedzinę trudną, jednak naukowcy, dzieląc się swoją pasją i doświadczeniem pokazali, że fizyka jest piękna, można ją zrozumieć i pokochać. 

Miejmy nadzieję, że wśród naszych uczestników pokazu, nawet tych najmłodszych, ujawni się pasjonat, który w przyszłości dokona ciekawych odkryć. 

Elżbieta Ratajczak