15 marca 2023

Pamiętamy...

Pamiętamy...

W środę, 15 marca 2023 r. uczniowie klasy V porządkowali mogiły Powstańców Wielkopolskich. Budujące jest to, że zawsze chętnie włączają się w akcje upamiętniające dzieje niepodległościowe. Ważne jest to, abyśmy pamiętali, komu zawdzięczamy wolność i to, że nie jest ona nikomu dana na zawsze.

                                                                           Małgorzata Jędrzejczak - Ryba