06 grudnia 2023

Konkurs ekologiczny

Konkurs ekologiczny

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie zaprasza 

uczniów klasy VII i VIII (szkoły podstawowe z  powiatu kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego, leszczyńskiego oraz Miasto Leszno) do wzięcia udziału w konkursie pt.

„ZAKŁADAM FIRMĘ W BRANŻY EKOLOGICZNEJ”.

Celem     konkursu     jest   promowanie    myślenia    proekologicznego    związanego z działalnością firm i przedsiębiorstw, poszukiwanie nowych rozwiązań proekologicznych

oraz zwrócenie uwagi na rolę kompetencji i zainteresowań przy podejmowaniu decyzji nt. przyszłej kariery zawodowej.

W tym roku Konkurs odbywa się w kategorii indywidualnej oraz w kategorii grupowej (zespoły dwuosobowe).

Konkurs trwa od 29.11.2023 do 12.01.2024 roku, szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe w każdej z kategorii.

Prace w postaci prezentacji multimedialnych, w formie graficznej lub w formie opisowej należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym do 12.01.2024 (załącznik nr 1) zawierającym - imię, nazwisko autora/autorów i opiekuna, tytuł pracy oraz dane kontaktowe - wyłącznie na adres e-mail koordynatora konkursu: g.kozak@cwrkdiz.leszno.pl

Ogłoszenie wyników nastąpi 19 stycznia 2024 roku. Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

Zadanie konkursowe dla uczniów:

- wymyśl fikcyjną firmę działającą w branży ekologicznej i nazwij ją,

- opisz działalność biznesową, czyli w jaki sposób firma działa i przynosi zysk,

opisz, w jaki sposób Twoja firma może przyczynić się do ochrony środowiska,

- zaproponuj nowatorskie działania w dziedzinie ekologii,

- opisz jakie kompetencje i jakie zainteresowania według Ciebie mają znaczenie, by móc pracować w branżach proekologicznych.

Zasady konkursu są przedstawione w regulaminie oraz na stronie CWRKDiZ w Lesznie  TUTAJ

W załączniku znajduje się regulamin Konkursu, potrzebne formularze.

Z poważaniem
Grzegorz Kozak
Starszy specjalista - doradca zawodowy


Pliki do pobrania: